Nostra Gent Producció
  Manel Diestre  
Empresa
 
L’equip de treball de CERÀMICA SOT està contitüit per un grup de gent jove entusiasta, que en un clima agradable desenvolupen una tasca totalment artesanal.
Graduat en arts plàstiques, especialitat cerámica i procediments escultòrics.
Diplomat en comerç exterior.
Membre de la Junta Directiva de l’Associació de Ceramistes de Catalunya.
 
 
Contacte  
 
Joaquín Toribio  
Graduat en arts plàstiques, especialitat cerámica i procediments escultòrics.
 
Catàleg
 
Jordi Salvador
 
 
Graduat en disseny, dibuixant i expert en matriceria de cerámica.
 


Convenis amb escoles de cerámica
TALLER DE CERÀMICA SOT té acordats convenis amb les escoles oficials de cerámica, per fer les practiques dels estudiants en la nostra empresa.

Restauració
 
Inicio